Workshops

Bent u op zoek naar een leuke activiteit voor een buurt- of familiedag?
Wilt u een bijzondere vorm van teambuilding of zich ontspannen tussen vergader- of brainstormsessies door?

Op elk gewenste en geschikte locatie verzorg ik activiteiten waarbij ik gebruik maak van mijn eigen foto’s.
Hierbij kan de nadruk komen te liggen op het bekijken van foto’s, het zelf fotograferen of op het beter leren kennen van zichzelf en de ander.
U kunt uw wensen kenbaar maken in een persoonlijk gesprek. Alles is mogelijk!
Hieronder vindt u enkele voorbeelden van workshops.

Workshop “Ziel en zaligheid” van ong. 1,5 uur: Opdrachten waarbij er van de deelnemers gevraagd zal worden de ander een kijkje te gunnen in hun binnenste.

Workshop A van ong. 1 uur : bekijken en bespreken van mijn foto`s evt. in combinatie met enige theorie.

Workshop B van ong. 2 uur: bekijken en bespreken van mijn foto`s met theorie en het in de praktijk brengen van de opgedane kennis d.m.v. zelf fotograferen in de directe omgeving met een eigen toestel. U wordt daarbij begeleid door mij en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Kosten variëren van € 47,50 tot € 90,00 afhankelijk van de tijd.